0 - - - - Mateiwai, Waisea 12 Manu Lavaka - - - - 0 5 - - - 1 Vonolagi, Tevita 11 Tavake Tu'ineau - - - - 0 5 - 1 1 - Rokowailoa, Elia 10 Elisi Vunipola - - - - 0 0 - - - - Rabaka, Samisoni 9 Manu Vunipola - - - - 0 5 - - - 1 Vonolagi, Sakeasi 8 'Ipolito Fenukitau - - - - 0 0 - - - - Wainiqolo, Timoci 7 Martin Manukia (capt) - - - - 0 0 - - - - Tuivunivono, Eparama 6 Feleti Mahoni - - - - 0 0 - - - - Nadolo, Aisake 5 Falamani Mafi - - - - 0 0 - - - - Savai, Ilaitia 4 'Isieli Fatani 1 - - - 5 0 - - - - Vuli, Naibuka 3 'Etuini Talakai - - - - 0 0 - - - - Sassen, Apenisa 2 Foiolisi Masila - - - - 0 0 - - - - Taga, Mosese 1 Tu'akalau Fukofuka - - - - 0 0 - - - - Sadria, Sekove  
16 Semisi Tongia - - - - 0 0 - - - - Tawake, Ifereimi  
17 Valai Taumoepeau - - - - 0 0 - - - - Matanatabu, Joeli  
18 Tevita Lavaki - - - - 0 0 - - - - Savou, Josateki  
19 Francis Latu - - - - 0 0 - - - - Sisiwa, Manasa  
20 Leha'uli Fotu - - - - 0 0 - - - - Kacilala, Inoke  
21 Taipe Vave - - - - 0 0 - - - - 22 - - - - 0
Coach: Esala Teleni
 
Coach: Sione Taumoepeau

Key:
Captain Captain
Yellow Card Yellow Card
Red Card Red Card
Sub In Sub in
Sub Out Sub out
Bloodbin Bloodbin Bloodbin

Scoring Sequence

18 min - PEN GOAL for Fiji by Rokowailoa, Elia 3-0
Half-Time
48 min - TRY for Tonga by Tevita Va'enuku 3-5
58 min - TRY for Fiji by Vonolagi, Sakeasi 8-5
59 min - CONVERSION for Fiji by Rokowailoa, Elia 10-5
64 min - TRY for Fiji by Vonolagi, Tevita 15-5
73 min - TRY for Tonga by 'Isieli Fatani 15-10
Full-Time

Copyright © 2014 Fiji Rugby Union | Privacy Policy
[Designed and developed by Oceanic Communications, Official FRU Online Communications Partner]
Fiji Rugby Sponsers